COVID-19

Serwis Rzeczypospolitej Polskiej- gov.pl

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom świadczącym usługi.

 1. Klienci przed przyjściem na masaż nie mogą przychodzić na zabieg wówczas, kiedy zaobserwują u siebie niepokojące objawy wskazujące na chorobę zakaźną, mieli kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną, chorą, izolowaną lub przebywającą na kwarantannie.
 2. Przyjmowanie klientów następuje wyłącznie po wcześniejszym umówieniu za pomocą środków zdalnych. Poczekalnie są wyłączone z użytku.
 3. W dniu poprzedzającym planowaną wizytę system rezerwacji kontaktuje się z klientem w celu potwierdzenia wizyty.
 4. Klient zostaje poinformowany o tym, że nie może przyjść na umówioną wizytę jeśli:
 5. występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną
 6. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny
 7. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie
 8. w ciągu dwóch tygodni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 9. Klient/usługobiorca przy wejściu do salonu dezynfekuje lub myje ręce.
 10. Klient/usługobiorca powinien używać maseczki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 11. Klient/usługobiorca przychodzi na zabiegi wyłącznie z niezbędnymi przedmiotami, bez osób towarzyszących.
 12. Obowiązkowe noszenie maseczek przez klientów/usługobiorców za wyjątkiem sytuacji, gdy zabiegi wykonywane są w obrębie głowy i twarzy.
 13. Zakaz używania telefonów komórkowych i innych prywatnych rzeczy wielokrotnego użytku.
 1. Ograniczenie czasu spędzanego przez klientów/usługobiorców w salonie do minimum niezbędnego w celu zrealizowania usługi.

Procedury wykonywane po wizycie:

 1. Po wykonaniu usługi następuje dokładna dezynfekcja stanowiska (w tym stołu, krzeseł, blatów, klamek i innych powierzchni, z którymi miał kontakt klient/usługobiorca),
 2. Wywietrzenie pomieszczenia, jeśli jest taka możliwość.

Ponadto rekomenduje się:

 1. Należy w miarę możliwości tak zorganizować poruszanie się klientów po gabinecie, aby zminimalizować możliwość kontaktów.
 2. Instrukcja prawidłowego mycia rąk powinna znajdować się przy każdym węźle sanitarnym w gabinecie, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u klienta/usługobiorcy

 1. W przypadku stwierdzenia objawów choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, klient/usługobiorca nie powinien korzystać z usług. Powinien zostać poinstruowany o konieczności skontaktowania się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia – zadzwonić pod nr 999 lub
 2. Ustalenie listy pracowników/osób świadczących usługi oraz klientów/usługobiorców obecnych w tym samym czasie w salonie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 3. Dokładne zdezynfekowanie przestrzeni, w której przebywał zakażony klient/usługobiorca (ze wskazaniem, że nie mamy pewności, czy w momencie świadczenia usługi dana osoba była już zakażona) oraz zdezynfekowanie narzędzi, które były wykorzystywane w trakcie świadczenia usługi.